Fødselsregistrering

En fødsel anmeldes af jordemoderen til kirkekontoret i det sogn, hvori moderen har folkeregisteradresse ved fødslen. Er forældrene ikke gift, skal der afleveres en omsorgs- og ansvarserklæring vedrørende faderskab til kirkekontoret senest 28 dage efter barnets fødsel, hvis forældrene ønsker at få fælles forældremyndighed. Den afleveres digitalt på www.borger.dk.

 

Navn

Inden 6 måneder efter fødslen skal barnet have fornavn(e), eventuelt mellemnavn og efternavn. Dette sker ved, at barnet bliver døbt eller navngivet på www.borger.dk.

 

Dåb

Hvis barnet skal døbes, kan det ske her i Opstandelseskirken. Når De har fundet en søndag, der passer, kan De kontakte kirkekontoret. Dåb kan dog også finde sted den første lørdag i måneden kl. 10.30.

På kirkekontoret skal vi have barnets fornavn(e) og eventuelt mellemnavn at vide, samt om barnet skal have faderens eller moderens efternavn. Ud over barnets navn skal vi have navn og adresse på mindst 2 højst 5 faddere, der alle skal være døbt ved den kristne dåb.

Ca. 8 dage før dåben, vil De blive kontaktet af præsten.

Dåbskjolen kan lånes i kirken.

Skal barnet døbes i en anden kirke, kan De kontakte præsten ved pågældende kirke for at aftale tidspunkt for dåb.

 

Navngivning

Navngivelse skal ske til kirkekontoret i Opstandelseskirkens Sogn. Den afleveres digitalt på www.borger.dk

Hvis forældrene ikke er gift, og barnet skal have faderens efternavn, skal faderskabsanerkendelsen foreligge forinden.

 

Vejledning

Har du spørgsmål til navne og navngivning, kan du få vejledning på kirkekontoret.

 

Medlem af Folkekirken

Medlemskab af Folkekirken får man ikke automatisk ved at blive født – man bliver kun medlem ved at blive døbt.