Akut hjælp | opstandelseskirken.dk

   
Foto: Nina Gustavussen.

Når det ser sortest ud, er der hjælp at hente. For personer, der er kommet i akutte vanskeligheder, kan der rettes henvendelse til præsterne eller sognediakonen. Det er i øvrigt altid muligt at komme til at tale med en præst eller sognediakonen året igennem samt at deltage i kirkens øvrige aktiviteter.

Mad og tøj (se under punktet Næstehjælperne Albertslund)
Der kan søges akut om mad ved henvendelse til sognediakon Nina Gustavussen, tlf.nr. 43 66 06 87 eller mail: sognediakon(at)opstandelseskirken.dk 

Sorggruppe
Der er mulighed for at komme sorggruppe. Se også yderligere information under menighedsplejen på denne hjemmeside.

Samtale med præster
Præsterne er til rådighed for samtale i dag- og aftentimerne kl. 8-22. 

Midt om natten: ring til Akuttelefonen, se nedenfor: