Gaver med skattefradragsret | opstandelseskirken.dk

Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Gaver med skattefradragsret

Gaver til menighedsplejens diakonale sociale hjælpearbejde modtages med stor TAK!

Gaver sendes til os via vor hovedorganisation: Samvirkende Menighedsplejer.

Vejledning:
Overfør beløb ved bankoverførsel til Sydbank: reg.nr.: 8075 - konto nr.: 2018699

For at beløbet kommer til Opstandelseskirkens Sogns Menighedspleje (ellers går beløbet automatisk til Samvirkende Menighedsplejer), så skriv følgende i meddelelsesfeltet

Opstandelseskirken eller skriv, hvad din donation skal gå til: 
OP-julehjælp eller
OP-akuthjælp 

Navn, adresse og CPR.nr. oplyses, hvis man ønsker skattefradrag. Disse oplysninger kan også gives ved at kontakte:

Samvirkende menighedsplejer
Valby Tingsted 7, 2500 Valby
Tlf.nr.: 36 46 66 66
Mail: smp@menighedsplejer.dk

Skattefradrag gives for hver en krone op til 16.300 kr. 

Tusind tak for ethvert bidrag/gave til menighedsplejens sociale hjælpearbejde. 

På forhånd tak og med venlig hilsen
Opstandelseskirkens Sogns Menighedspleje

Hver en krone tæller med

Skattefradrag ved gaver til lokale menighedsplejer, medlem af Samvirkende Menighedsplejer, eller til Samvirkende Menighedsplejer som fællesorganisation

Der er et skattefradrag på 14.500 kr. i den skattepligtige indkomst pr. indkomstår, når man giver støtte til almennyttige foreninger, godkendt efter ligningslovens §8 a, som bl.a. Samvirkende Menighedsplejer. Støtten kan ydes til den lokale menighedspleje, der har en foreningsvedtægt og er medlem af Samvirkende Menighedsplejer, eller den kan ydes til Samvirkende Menighedsplejer som fællesorganisation.

Med regeringens forårspakke er skattereglerne ved gaver ændret fra d. 1. januar 2012. Således skal man ikke mere støtte den enkelte forening med mindst 500 kr. pr. år, for at man kan få fradrag. Samtidig er reglen om bundfradraget på 500 kr. ophævet. Således er der nu skattefradrag for første indbetalte krone i gavebeløb og op til 14.500 kr.

Eks. Til og med 2011 kunne man give 10 foreninger 400 kr. hver, i alt 4.000 kr., som gave, og opnå 0 kr. i skattefradrag, fordi ingen forening fik 500 kr eller derover.

Fra 2012 kan man give 10 foreninger 400 kr. hver, i alt 4.000 kr. og opnå skattefradrag for alle 4.000 kr.

Fra 2008 var det slut med at gemme kvitteringer for indbetalinger til velgørende foreninger for at få fradrag for gaver og ydelser. Fradraget vil nu automatisk fremgå af årsopgørelsen. Fradrag for gaver og ydelser, som man skænker til Samvirkende Menighedsplejer eller en lokal medlemsmenighedspleje, skal ikke længere selvangives. Det er nu Samvirkende Menighedsplejer, der har opgaven med at indberette fradrag for gaver til SKAT.

Derfor skal du – hvis du ønsker fradrag - huske at oplyse navn og CPR-nummer til Samvirkende Menighedsplejer. CPR-nummer skal ikke oplyses via netforbindelse, af sikkerhedshensyn. Du kan oplyse dit CPR-nummer til os ved at ringe til os på 36 46 66 66 eller sende det i en lukket kuvert. I alle tilfælde skal du oplyse fuldt navn og adresse i samme forbindelse, så vi undgår misforståelser. 

Derefter vil indbetalingerne af Samvirkende Menighedsplejer blive indberettet til SKAT, som sørger for, at man får det fradrag, man er berettiget til.   

Det gælder også for indbetalinger til den lokale menighedspleje (som er medlem af Samvirkende Menighedsplejer), at gavegiveren skal indbetale beløbet til Samvirkende Menighedsplejer, med angivelse af cpr.nr., at få skattefradrag for sit personlige bidrag til det lokale arbejde. Husk at oplyse det på girokortet, hvis beløbet skal sendes videre til den lokale menighedspleje.
 

Testamente med holdning

Det er vigtigt i tide at gøre sig klart, hvad der skal ske med ens formue og ejendele, når man ikke mere selv kan bestemme. Ved at oprette testamente sikrer man sig, at ens efterladte værdier bliver fordelt sådan, som man selv har ønsket.

Hvis der ikke oprettes testamente, vil værdierne blive fordelt efter arvelovens regler, som fastsætter, at den nærmeste familie arver. Har man ingen arvinger, og har man heller ikke skrevet et testamente, vil hele arven tilfalde staten.

Man kan udover eventuel familie og nogle nære venner måske ønske at støtte en god sag, som f.eks. Samvirkende Menighedsplejers diakonale / sociale arbejde. Det er under alle omstændigheder en god ting at oprette et testamente, for derved udvises betænksomhed og ansvarlighed samtidig med, at man sikrer sig indflydelse på eftertiden.

Arveafgifterne stiger kraftigt, hvor der ikke er tale om arv til den nærmeste familie. Og samtidig er der mulighed for helt at undgå arveafgifterne.

Samvirkende Menighedsplejer står med glæde til rådighed for besvarelse af eventuelle yderligere spørgsmål.