Generalforsamling 2017 | opstandelseskirken.dk

Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Generalforsamling 2017


Dagsorden for generalforsamlingen


Albertslund, den 27. marts 2017

Der indkaldes til generalforsamling i Opstandelseskirkens Sogns Menighedspleje:

Torsdag den 4. maj 2017 kl. 16.00

Dagsorden

1.  Formand Anny Holmkvist byder velkommen

2.  Valg af referent

3.  Valg af dirigent

5.  Formandens beretning

6.  Årsregnskab 2016

7.  Valg af formand

8.  Valg af næstformand

9.  Valg af kasserer

10. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer

11. Valg af 3 suppleanter

12. Valg af revisor

13. Visioner for menighedsplejens arbejde i de næste fire år

14. Eventuelt

Valgbare er alle, der er medlem af Folkekirken, har tilhørsforhold til Opstandelseskirken og ønsker at arbejde positivt med menighedsplejens formål: ”…at øve diakonalt arbejde overfor sognets beboere…”. En person kan stille op ved underskrevet fuldmagt, hvis personen ikke kan møde op på generalforsamlingen. Der kan kun stemmes ved fremmøde på generalforsamlingen.

Menighedsrådet har den 17. januar 2017 valgt fire medlemmer til menighedsplejens bestyrelse: Anny Holmkvist, Ulla Bektas, Kirsten Kirk og Tina Sommer.

Udenfor valg kan kirkens faste præster og sognemedhjælper være medlem af bestyrelsen. Lige nu er det sognediakon Nina Gustavussen og sognepræst Uffe Lundin.

Menighedsrådet godkender den endelige sammensætning af bestyrelsen.

Med venlig hilsen
På bestyrelsens vegne
Anny Holmkvist


Plakat med foredrag om Næstehjælperne ved Carsten Larsen, stifter af den landsdækkende Facebookgruppe

Menighedsplejens beretning
Menighedsplejen i Opstandelseskirken har eksisteret siden 8. september 1997. Menighedsplejen kan således i år fejre 20 års jubilæum. I alle 20 år har der været ansat en sognediakon. Sognediakonen har været den stabile faktor, sammen med skiftende bestyrelser, i menighedsplejens drift og virksomhed.

Formål
Menighedsplejen har til formål at øve diakonalt arbejde overfor sognets beboere, enkeltpersoner såvel som grupper. Menighedsplejen ledes af en bestyrelse, der påtager sig opgaver og tilrettelægger arbejdet efter tidens skiftende behov, således at der materielt og/eller åndeligt ydes hjælp og støtte under hensyntagen til samfundets skiftende sociale og sundhedsmæssige ydelser.

Historisk
Siden begyndelsen har der været et spisefællesskab og en kaffestue for at øge det sociale samvær og netværk samt julehjælp og akuthjælp. Der har været tilbud om anonym samtale både med sognediakon og sognepræst, som begge har tavshedspligt.

I årenes løb har der været forskellige projekter, f.eks. lektieklub, sommerferie for enlige forsørgere med børn, sommerferie for enlige ældre, familiespisning (nu: Gud og Pasta), genbrugstøj (nu: Tøjkælder), besøgstjeneste, aflastning for pårørende til demente, pårørendegruppe for demente, legestue for små børn og deres forældre, Mother Teresagruppen (nu: Hjælpsomme Hænder), bankospil, juletræsfest, mindesamvær/begravelseskaffe, salg af drikkevarer, og meget mere.

I dag
Indenfor de seneste år har der været og er stadig Kirkens Kaffestue, Spisefællesskab, Legestue, Herrehjørnet, Multikulturel Kvindeforening Kvinder på Tværs, julehjælp, akuthjælp, Mindesamvær/begravelseskaffe, salg af drikkevarer, Tøjkælder og sidst men ikke mindst Næstehjælperne Albertslund.

Samarbejde på tværs
Menighedsplejen samarbejder gerne på tværs med andre frivillige foreninger i Albertslund, Albertslund Kommune, Boligforeninger, forskellige tværfaglige projekter, m.fl. Facebookgruppen Familieliv i Albertslund blev til et samarbejde på tværs mellem frivillige organisationer og Albertslund Kommune.

Næstehjælperne Albertslund
Den 1. oktober 2016 trådte en række reformer i kraft, der bl.a. ramte kontanthjælpsmodtagere, satte loft over ydelser, satte personer på integrationshjælp og satte krav om 225 timers arbejde. Foreninger lokalt i Albertslund, bl.a. menighedsplejen og Røde Kors, blev bekymrede over situationen, idet flere end før fik brug for hjælp og mange børn blev ramt. Sognediakonen blev opfordret til at starte en lokalgruppe af Næstehjælperne, der var oprettet på landsplan. Facebookgruppen for Albertslund blev oprettet den 16. oktober 2016. I løbet af den første uge kom ca. 150 medlemmer. I skrivende stund er der 394 medlemmer, og der kommer flere til.

Næstehjælpere er både givere og modtagere. Fællesskabet er en styrke i hverdagen. Flere giver frivilligt en hånd, sætter gratis ting på væggen til fri afhentning, giver tips og idéer til at leve for få penge, donerer mad til sultne, donerer beløb til mad via menighedsplejen, sorterer doneret tøj, sko, fødselsdagsgaver, lægger bil til og meget, meget andet. 

Næstehjælpernes motto: SAMMEN ER VI STÆRKE!

Konkret hjælp
Helt konkret holder Næstehjælperne Albertslund åbent i Tøjkælderen i Opstandelseskirken kl. 15.30-17.00 torsdage i lige uger. Her kan man møde op med sin seddel med tøj- og skostørrelser og få hjælp til at finde tøj og sko frem, der passer, hente mad eller få rådgivning og/eller bisidderhjælp. Ønsker man at være anonym kan man henvende sig til sognediakonen og få en anden tid efter aftale.

Frivillige
I hele menighedsplejens tid har frivillige været den store drivkraft i antallet og diversiteten af udførte opgaver. En stor og velment hjertelig tak må stadig gives til alle de frivillige, der har ydet og stadig yder en fantastisk stor indsats. Og nu er næstehjælpere også på banen til at hjælpe. Tusind tak for jeres indsats, også fremover. Der er brug for jer!

En speciel tak må også lyde til de private, forretningsmæssige, kommunale og statslige donatorer, der har givet af et godt hjerte til projekter, og som har gjort, at menighedsplejen har kunnet udføre opgaverne og hjælpe, hvor der var hjælp behov.

Årsregnskab 2016http://opstandelseskirken.dk/page/193/menighedsplejens-%C3%A5rsregnskab

Menighedsplejens vedtægterhttp://opstandelseskirken.dk/page/700/vedt%C3%A6gter

Tavshedpligthttp://opstandelseskirken.dk/page/4278/tavshedspligt

Menighedsplejens opgaver lige nuhttp://opstandelseskirken.dk/page/4279/menighedsplejens-opgaver-2017

Se mere under: http://opstandelseskirken.dk/page/186/menighedspleje