Gudstjenester

I Opstandelseskirken eksperimenteres løbende med nye gudstjenesteformer. I vores gudstjenesteliv er der plads til den meditative stilhed, hvor de store temaer i livet kan berøres. I salmer, bønner og prædiken formidles kristendommen ind i en nutidig kontekst. Dette sammenholdt med sanseindtrykkene fra musikken, kirkerummet og brug af stilhed skaber en højtidelighed og bevæger på et dybere plan.

Vores ønske er, at mennesker mærker Guds nærvær ved vores mange forskellige gudstjenester.

Opstandelseskirken er præget af en åbenhed over for de mange måder tro kan udtrykkes. Der er mange tilgange til den kristne tro, hvilket giver sig udtryk i bl.a. ved højmesse søndag, morgenandagt, meditationsgudstjeneste, aftengudstjeneste, familiegudstjeneste og Gud og Pasta.

En gudstjeneste i Opstandelseskirken er den fælles ramme, hvor vores tro samler sig om Gud. Derfor bestræber vi os på, at deltagerne ved gudstjenesten er inkluderet i gudstjenestens forløb. Vi har lægmandslæsning, menighedssvar ved kirkebønnen, altergang og lysglobe.

Flygelet har en fast plads i kirkerummet og benyttes ved stort set alle tjenester, hvilket giver plads til musikalsk nytænkning.