Menighedsplejens bestyrelse

Opstandelseskirkens sogns menighedspleje er en selvstændig diakonal institution for kirkeligt socialt arbejde i Albertslund Syd inden for det folkekirkelige menighedsarbejde, der udføres fra Opstandelseskirken.

Menighedsplejens adresse:
Opstandelseskirkens sogns Menighedspleje
Gymnasievej 2
2620 Albertslund.

Menighedsplejen er medlem af De Samvirkende Menighedsplejer.

Formål
Menighedsplejen har til formål at øve diakonalt arbejde overfor sognets beboere, enkeltpersoner såvel som grupper.

Bestyrelse
Menighedsplejen ledes af en bestyrelse, der påtager sig opgaver og tilrettelægger arbejdet efter tidens skiftende behov, således at der materielt og/eller åndeligt ydes hjælp og støtte under hensyntagen til samfundets sociale og sundhedsmæssige ydelser.

Formand
Henny Mesnickow
Tlf.nr: 27 21 54 82
Mail: mesnickow@brnet.dk

Næstformand
Ulla Bektas

Kasserer
Kirsten Kirk

Bestyrelsesmedlemmer

Formand Henny Mesnickow

Næstformand Ulla Bektas

Kasserer Kirsten Kirk

Tina Sønderstrand Sommer

Henrik Friberg (præst)

Bettina Bolvig (præst)

Suppleant Søren Mogensen