Luciakrone

Luciakrone
Hvert år til den store julekoncert går Opstandelseskirkens børne- og ungdomskor lucia. På hovedet bærer luciabruden en krone, som blomsterkunstneren Tage Andersen har lavet.
Der er noget "tornekroneagtigt" over den. Den er lavet i forskellige metaller og fuld af symbolik: Der er syv lys – syv er det hellige, fuldkomne tal. De syv lys er omkranset af tre blade, og de er anbragt på en hjelm (se foto), der består af tre metalbånd ned over pigens hoved.

Tretallet symboliserer Tre-enigheden: Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd. På det tre metalbånd er der stjerner, hvoraf fire er korsformede. Der findes kun den ene krone.

Lucia-optog er en forholdsvis ny tradition i Danmark. Den blev indført fra Sverige i 1944. Lucianatten bliver fejret mellem den 12. og 13. december. Oprindeligt serverede kvinderne morgenmad for mændene på sengen.

I slutningen af 1700-tallet hører man for første gang om, at en pige, som var klædt i hvidt, kommer ind. I hænderne bærer hun to store tændte lys, og efter hende kommer en anden med et lille dækket bord.

I begyndelsen af 1800-tallet bliver det stadigt mere almindeligt, at pigen sætter de levende lys i en krans om håret. Og nu kalder man hende Lucia, der kommer af lux (latin), som betyder lys. Da hun godt kan ligne en brud, kalder man hende for en Luciabrud.

Den svenske skik blev så via indvandrede håndværkere og handelsfolk fra Tyskland kombineret med en tysk tradition, hvor en hvidklædt pige med tændte lys i en krans om håret gik rundt til hjemmene og delte alle slags gode sager ud. Hun kaldtes Christkindlein, altså det lille Jesusbarn.

Pigerne, der er i følget, er lucias terner. Drengene, der går med stjerner, har rod i europæisk historie, hvor unge mennesker fra 3. juledag til Hellig tre konger gik rundt og sang og spillede ved folks døre. De var klædt i hvidt, og på hovederne havde de en krone eller spids hat, som de hellige tre konger. Den ene af dem bar en stjerne.

Denne juleskik var uddød i Sverige i 1800-tallet, men i 1900-tallet tog man skikken op igen og lod den indgå i Luciaoptoget.

Marianne Fischer

1.
Midt i den mørke nat
lysene brænder.
Vi bærer lyset frem
i vore hænder.
Nu skal det bringes ud
og mørket sprede,
det bringer lys fra Gud:
alt er nu rede.
:/: Budskab vi bringer med,
budskab om julefred,
Santa Lucia, Santa Lucia. :/:

2.
Nu brydes mørkets magt,
natten må vige.
Som det var forudsagt,
kommer Guds rige.
Lyset kom til os ned,
søgte og fandt os,
vi så Hans herlighed
stå midt i blandt os.
:/: Budskab vi bringer med,
budskab om julefred,
Santa Lucia, Santa Lucia. :/:
Holger Lissner 1982

Opstandelseskirkens børne- og ungdomskor luciaOpstandelseskirkens børne- og ungdomskor lucia