Korset

Korset - Guds kærligheds gåde

Hvorfor blev Jesus, der fuldt og helt gik ind for kærligheden, hvis liv var én eneste ubrudt pegen hen på kærligheden som livets mening og formål, hvorfor blev han forkastet og slået ihjel?

Hvorfor sømmede mennesker ham på det grusomste op på et kors, til han døde af det?

Svaret er, at Jesus netop blev slået ihjel, fordi han var god, fordi han var kærlig. Han var god i en verden, hvor ondskaben hersker, kærlig i en verden, hvor ukærlighed råder.

Mennesker kunne slå Jesus ihjel, men hans kærlighed kunne de ikke overvinde.

"Fader, tilgiv dem, for de ved ikke, hvad de gør". Sådan bad han for sine bødler.

Korset er for os blevet tegnet på den kærlighed, der er stærkere end døden.

Korset vidner om kærligheden, der tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt (1. Korinterbrev 13,7). Den kærlighed, som udholder menneskers ondskab og modsigelse uden at blive til had og gengældelse. Sådan er Guds kærlighed. Den er uovervindelig. Selv døden kan ikke gøre den til løgn.

Det var og er denne kærlighed, som bekræftes og stadfæstes påskemorgen. Budskabet om Jesu Kristi opstandelse fra de døde betyder Guds bekræftelse på, at Jesus er Kristus, at hans ord og gerninger er Guds egne ord og gerninger.

Jesu Kristi død og opstandelse sammenfatter hele indholdet af den kristne tro og det kristne håb. Kristus er vores håb, og derfor er det et håb, som rækker ud over døden. Et trodsigt håb, som modsiger døden.

Men hvorfor er der så megen meningsløs lidelse og ondskab i verden? Uhelbredelig sygdom, ulykker, naturkatastrofer, mennesker, som piner og plager hinanden på det grusomste – hvorfor?

Vi leder efter svar, men finder ikke noget. Man kunne spørge: Hvordan er det muligt at tro på Gud i sådan en verden? Man kunne også spørge: Hvordan er det muligt at lade være med at tro på Gud, når vi ser sådan noget ske?

Jesu Kristi kors forkynder, at Gud selv gik ind i lidelsen. Der findes ikke det mørke, hvor Gud ikke kan findes. Der findes ikke den lidelse, hvor han ikke er sammen med os. Korset er lidelsens og dødens tegn, men det er også livets og håbets tegn. Den kristne forkyndelse vil ikke forflygtige lidelsen ved at lade som om den ikke eksisterer, men den gør håbet gældende, også når mennesker mister håbet.
Uffe Lundin