Navneændring

Ansøgninger om navneændring udfyldes på www.borger.dk.

Der skal betales gebyr for alle navneændringer med undtagelse af navneændringer ved vielse, hvor der med navneændringen opstår navnefællesskab mellem ægtefællerne. 

Der betales kun ét gebyr ved navneændring for børn under 18 år, når navneændringen følger forældrenes navneændring eller der ansøges om navneændring for søskende under 18 år.

Gebyret betales for sagsbehandlingen og ikke for selve navnet.

Har du spørgsmål til navneændring, kan du kontakte kirkekontoret.

Find altid de opdaterede regler for navne i Navneloven på www.retsinformation.dk.