Faste

Fasten begynder 40 dage inden påsken. I fasten måtte man ikke spise kød og skulle i det hele taget afholde sig fra fest og ballade. Fasten blev afskaffet i Danmark ved den lutherske reformation i 1536, men selv om kirken ikke længere krævede at man skulle faste, så bevarede man de traditioner, der hørte til fastetidens indledning omkring fastelavn.

Vi forbereder os på påsken, vender tankerne mod Jesu død og opstandelse, mod den kærlighed, der var så stærk, at den gik i døden for den elskede, Guds kærlighed til mennesket, til dig og mig.

Hvordan du evt. kunne faste, det er op til dig selv, men en mulighed var det måske at bruge fastetiden til i højere grad at vende tankerne bort fra dig selv og din egen bekvemmelighed og i stedet tænke lidt mere på andre mennesker, på hvad du måske kunne gøre for at være med til at gøre deres liv til et bedre liv.

Det kan ske på så mange måder, og hvor der lige netop er brug for dig og din indsats, det ved du bedst selv.

Det kunne måske være ved at hjælpe og støtte et menneske der kæmper for at komme ud af et misbrugsproblem, alkohol, stoffer eller andet. Hvis du i fastetiden ved menneskeligt nærvær og forbøn har været med til at føre et andet menneske et skridt på vejen ud af sin afhængighed, så har din faste båret frugt.

Herren Jesus Kristus være med dig på vejen frem mod påske!
Uffe Lundin