Lokaler

Forhallen
Forhallen udgør kirkens menighedslokale. Gulvet er dækket med mørke fliser i belgisk granit.

Omgivende lokaler
I sognegårdens yderkanter ligger konfirmandstue, søjlesalen, flere små møderum, kontorer, m.v. Det store udendørs rum indeholder en terrasse.

Forhallen udgør kirkens menighedslokale. Gulvet er dækket med mørke fliser i belgisk granit.

The vestibule
The vestibule makes up the parish room of the church. The floor is paved with dark flagstones of Belgian granite.

Surrounding rooms
In the outer edges of the parish community centre lie two rooms for instruction for confirmation, the peristyle, several small meeting rooms, offices, etc. The large outside space contains a terrace.

Forhallen udgør kirkens menighedslokale. Gulvet er dækket med mørke fliser i belgisk granit.