Menighedspleje

Opstandelseskirkens sogns menighedspleje er en selvstændig diakonal institution for kirkeligt socialt arbejde i Albertslund Syd inden for det folkekirkelige menighedsarbejde, der udføres fra Opstandelseskirken.

Menighedsplejens adresse:
Opstandelseskirkens Sogns Menighedspleje
Gymnasievej 2
2620 Albertslund.

Menighedsplejen er medlem af De Samvirkende Menighedsplejer.

Formål
Menighedsplejen har til formål at øve diakonalt arbejde overfor sognets beboere, enkeltpersoner såvel som grupper.

Bestyrelse
Menighedsplejen ledes af en bestyrelse, der påtager sig opgaver og tilrettelægger arbejdet efter tidens skiftende behov, således at der materielt og/eller åndeligt ydes hjælp og støtte under hensyntagen til samfundets sociale og sundhedsmæssige ydelser.

Formand
Henny Mesnickow
Tlf.nr: 27 21 54 82
Mail: mesnickowhenny@gmail.com

Næstformand
Ulla Bektas
Tlf. nr: 40 18 93 03

Kasserer
Kirsten Kirk 

Bestyrelsesmedlemmer
Søren Mogensen, sekretær
Tina Sommer
Henrik Friberg, sognepræst
Lisbeth Skafte, supleant

Gaver
Gaver til menighedsplejes diakonale sociale arbejde kan indsættes på postgirokonto:
1-691-0163. Gaver kan trækkes fra i skat, se venligst under "Gaver med skattefradragsret". Testamentariske gaver bør arrangeres ved hjælp af en advokat.

Frivillige
Der er altid brug for frivillige hænder i kirkens hjælpearbejde. Det kan være nogle timer i Kirkens Kaffestue, i Gud og Pasta, ved oplæsning i kirken og uddeling af salmebøger, m.m. Kom med i et fællesskab og hjælp andre. Kontakt en af præsterne.

Diakoni
Diakoni er det græske ord for "tjeneste". Diakoni er en kærligheds- og omsorgshandling med kristen tro som drivkraft, som finder sted i og ud fra menigheden. Diakoni kan udtrykkes med ordene sjælesorg eller livshjælp, hvor livet er truet. I det Ny Testamente bruges ordet diakoni om Jesu handlinger.

Hjertet
Hjertet i diakonien er, at det enkelte menneske er unikt og uendeligt værdifuldt. Diakoni åbner for fællesskab og medmenneskelig kontakt, værdighed og ligeværdighed.

Flettede hænder

   

Foto: Vibeke R.