Dåb

Barnedåb foregår ved gudstjenesten om søndagen kl.10.30 eller ved en særlig dåbsgudstjeneste en lørdag kl.10.30. Kontakt kirkekontoret for at lave en aftale.

Inden dåbsdagen skal kirkekontoret have følgende oplysninger:

  • Barnets CPR nr. (for at registrere dåben i kirkebogen og evt. navngivning i folkeregisteret).
  • Barnets fulde navn, hvis barnet navngives ved dåben. Spørgsmål om navne kan rettes til kirkekontoret.
  • Navne og adresser på 2-5 faddere. Oplysningerne registreres i kirkebogen. Faddere skal være døbt og have nået konfirmationsalderen.
  • Ca. antal gæster ved dåben. Der kan være 100+ personer i kirkerummet, men der kan være flere dåbsselskaber ved samme gudstjeneste.


Kirken har tre dåbskjoler, som kan lånes til dåben. Lån af en dåbskjole er gratis og aftales med præsten.

Konfirmanddåb (når den kommende konfirmand ikke allerede er døbt) foregår efter nærmere aftale med en af kirkens præster.

Voksendåb foregår efter samtale med en af kirkens præster og kan finde sted tirsdag-søndag efter nærmere aftale.

Medlemskab af Folkekirken får man ved at blive døbt i Folkekirken. Er man udmeldt og ønsker genoptagelse, kan dette ske ved henvendelse til en af kirkens præster.

 

Læs mere om dåb

Dåb

Barnedåb

Dåb

Voksendåb

Konfirmation

Konfirmationsforberedelse