Dåb

Dåb

Dåb foregår ved gudstjenesten om søndagen kl.10.30 eller ved en særlig gudstjeneste den første lørdag i måneden også kl.10.30. Når De har fundet en dag, der passer, kan De kontakte kirkekontoret.

På kirkekontoret skal vi have barnets fornavn(e) og eventuelt mellemnavn at vide, samt om barnet skal have faderens eller moderens efternavn. Ud over barnets navn skal vi have navn og adresse på mindst 2 og højst 5 faddere, der skal være døbt ved den kristne dåb. Fadderne skal som minimum være i konfirmationsalderen.

Skal barnet døbes i en anden kirke, kan de kontakte præsten ved pågældende kirke for at aftale tidspunkt for dåb.

Navn


Dåbskjolerne på billederne nedenfor kan lånes. Der er tre forskellige størrelser. Lån af en dåbskjole er gratis, og den skal afleveres i kirken efter brug.


Vejledning: [Voksen dåb]
Skulle der være problemer med fornavne, mellemnavne, efternavne eller lignende, vil man altid kunne få vejledning på kirkekontoret eller på folkeregistret.

Medbring følgende dokumentation:
Ingen dokumentation, men navn og adresse på 2-5 faddere, der skal være døbt ved den kristne dåb og som minimum være i konfirmationsalderen.

Medlem af Folkekirken:
Medlemskab af Folkekirken får man ikke automatisk ved at blive født – man bliver kun medlem ved at blive døbt.

Dåb af konfirmander:
Konfirmander, der ikke er døbt, bliver døbt ved en aftengudstjeneste.

Dåb af voksne:
Voksne, der vil døbes, skal gå til undervisning hos en af præsterne, før de kan blive døbt.