Tårnet

Tårnet
Klokketårnet er en udvendig campanile, ca. 28 meter højt. Med sin tynde stilk og blomsterformede top skal det forestille liljen, der er symbol på Opstandelsen. Tårnet er forsynet med to klokker, støbt i Frankrig. De bærer disse indskrifter på henholdsvis den store og den lille klokke:

"Klokke! Ring i Livets takt. Kristus lever, har han sagt."

"Menneske lyt! Herren Kristus gør alting nyt."

The bell tower
The bell tower is an external campanile, about 28 meters high. The lily with its thin stalk and flowershaped top symbolizes the Resurrection.

The tower is furnished with two bells, cast in France. The bells have these inscriptions on the larger and smaller bell respectively:

"Bell! Toll in the rhythm of Life. Christ lives, He has said."

"Man, listen! Christ the Lord makes everything new."

Klokketårnet er en udvendig campanile, ca. 28 meter højt.Klokketårnet er en udvendig campanile, ca. 28 meter højt.Klokketårnet er en udvendig campanile, ca. 28 meter højt.