Alteret

Alteret

Alteret er i lighed med døbefonten udført i italiensk marmor.

På alteret er anbragt et lueforgyldt kunstværk – en opsats i sølv og stål – forestillende den brændende tornebusk. På tornebusken sidder et lille smykke, der viser to sider af Jesus-skikkelsen – den romanske sejrende Kristus og den gotiske lidende Kristus.

Ned over alteret hænger lueforgyldte sølvkugler. Det er et abstrakt smykke, fra kunstnerens side tænkt som en afspejling af menneskets søgen. Den nederste del kan måske tolkes som Helligånden, der svæver over alteret.

Udsmykningen af alteret er udført af guldsmed Bent Exner, broder til kirkens arkitekt Johannes Exner og Opstandelseskirkens første sognepræst Paul Exner.

The Altar

The altar, as is the case with the baptismal font, is made of Italian marble.

On the altar is placed a firegilt work of art - a centrepiece in gold and silver, representing the burning bush.

On the bush is a small ornament, depitching two aspects of the Jesus character - the Romanesque conquering Christ and the Gothic suffering Christ.

Above the altar hang firegilt silver globes. It is an abstract ornament, symbolizing man's unquiet search.

The lower harmonious part may symbolize the Holy Spirit, hovering above the altar.

The ornamentation of the altar is carried out by the goldsmith Bent Exner, brother of Johannes Exner, the architect of the church, and of Poul Exner, the first vicar of the Resurrection Church.