Værdier for den sociale diakoni

Diakoni

Diakoni er troen i praksis, nemlig næstekærlighed.

Diakoni er tjeneste for medmennesket og kommer til udtryk i kirkens frivillige sociale arbejde.

Hjertet i diakonien er, at det enkelte menneske er unikt og uendeligt værdifuldt.

Diakoni åbner for fællesskab og medmenneskelig kontakt, værdighed og ligeværdighed.

Den grundlæggende holdning er åbenhed og respekt for det andet menneske.

Det er vigtigt at skabe en kultur for samvær, som gør det muligt for alle mennesker at være til stede i positive rammer og stemning.

Man får socialt kørekort både som voksen og som barn, og man bliver en del af den fælles kultur, hvor alle kan deltage og få medindflydelse.

Det giver livsglæde at være med i et fællesskab, hvor man kan være til stede, som den man er og med det, som man bærer med sig.

I fællesskab løfter vi de diakonale sociale opgaver og er der for hinanden.

I det diakonale fællesskab spiller ansatte, frivillige og gæster alle en vigtig rolle i relationer og samarbejde. Alle kan invitere andre til at være med. 

Diakoni er en kærligheds– og omsorgshandling med kristen tro som drivkraft, som finder sted i og ud fra menigheden.

Diakoni kan udtrykkes med ordene sjælesorg eller livshjælp, hvor livet er truet. I det Ny Testamente bruges diakoni om Jesu handlinger.