Begravelse

Dødsfald anmeldes oftest af lægen. Ved tvivl kontaktes kirkekontoret.

Begravelse eller bisættelse aftales med en af kirkens præster - ofte gennem en bedemand, men dette er ikke påkrævet.

Begravelsessamtale med præsten finder sted inden den kirkelige handling.

En begravelsesanmodning udfyldes enten af en bedemand eller på www.borger.dk uanset om der skal væren en begravelseshandling i kirken eller ej.

Mindesamvær kan holdes i Opstandelseskirkens lokaler, når der har været en kirkelig handling her. Se mere i undermenuen Mindesamvær.

Sorggruppe findes i Opstandelseskirken. Kontakt sognepræst Bettina Bolvig eller tal med den præst, der står for den kirkelige handling. Det er også muligt at deltage i en af kirkens sorggrupper, selvom der ikke har været en kirkelig handling.