Begravelse

Begravelse eller bisættelse

Dødsfald anmeldes snarest efter dødsfaldet til kirkekontoret i afdødes bopælssogn på www.borger.dk
Aftaler vedrørende begravelse eller bisættelse træffes derefter med præsten, evt. via en bedemand.
Dato og klokkeslet aftales med den præst, som man ønsker skal medvirke.

Mindesamvær Begravelseskaffe

For tiden er der desværre ikke mulighed for at holde mindesamvær i Opstandelseskirkens lokaler.


Oversigt over forløbet af en bisættelse
Forspil
Hilsen
1. salme
Bøn
Læsning: Påskeevangeliet
2. salme
Tale
Stilhed
Jordpåkastelse
Fadervor
Velsignelse
3. salme
Evt. meddelelse om kaffe
Efterspil/postludium - udgang

Salmeforslag til bisættelse/begravelse:

Læs salmerne og hør melodierne
på internettet

31 Til himlene rækker din miskundhed Gud
36 Befal du dine veje
50 Under dine vingers skygge
52 Du Herre Krist
78 Blomstre som en rosengård
117 En rose så jeg skyde
121 Dejlig er jorden
122 Den yndigste rose
192 Hil dig frelser og forsoner
402 Den signede dag med fryd vi ser
538 At sige verden ret farvel
674 Sov sødt, Barnlille
728 Du gav mig o Herre en lod af din jord
729 Nu falmer skoven
747 Lysets engel går med glans
749 I østen stiger solen op
754 Se nu stiger solen
770 Jeg er træt og går til ro
784 Altid frejdig