Høst

Høsten fejres i Opstandelseskirken med en familiegudstjeneste, hvor vi bærer frugt og grønt ind i kirken som en tak til Gud for, at høsten er kommet i hus.

Vi oplever måske ikke i hverdagen, at høsten har den store betydning - vi kan få jordbær i december og appelsiner i august - alligevel giver takken mening i vores liv. Takken skal få os til at tænke over, hvordan vi frembringer maden, om det er i respekt over for naturen, jorden og livet, og om vi forholder os til maden og de andre goder sådan, at vore medmennesker også bliver tilgodeset. Det gælder både vore naboer og de mennesker vi møder i vores hverdag, men det gælder også alle dem, som det ikke er forundt at have den overflod af mad og varer, som vi har adgang til.

Vores taknemmelighed for høstens gaver fører tankerne hen på alle de mennesker på jorden, for hvem det ikke er nogen selvfølge at have mad og liv. Derfor samler vi ved høstgudstjenesten ind til Folkekirkens Nødhjælp, der hjælper de steder på jorden, hvor nøden er størst. Pengene fra auktionen over høsten vil gå til Menighedsplejen, der hjælper de familier i sognet, der har det svært.

Marianne Fischer

Billede af kastanjer