Ondt i sjælen?

Har du vanskeligt ved at finde en mening med det hele?

Er det som om livet vælter for dig, og savner du nogen at tale med om alt det, der trykker dig, nogen der måske kan hjælpe dig til at komme på benene igen, hjælpe dig med at finde meningen, Guds nærvær også i dit liv?

Så var det måske en idé at tale med din præst. Han eller hun er der for det samme. Det er faktisk en vigtig del af præstens arbejde at tale med mennesker. Sjælesorg kaldes den del af præstens virke.

Ordet sjælesorg kommer af det tyske Seelsorge, omsorg for sjælen, og sjælesorgen har helt fra den allerældste kristne kirkes tid været forstået som en vigtig del af kirkens diakonale arbejde med forbillede i Jesus som den gode hyrde, der opsøger og hjælper fortabte og nødlidende mennesker.

Det lyder måske lidt overvældende, men det handler i bund og grund om at tale sammen. Ingen skal betænke sig på at henvende sig til sin præst, hvis der der noget, der trykker, uanset hvad det drejer sig om. Der er ikke noget, der er for småt eller ubetydeligt.

Præsten har altid tid til at lytte til dig og tale med dig. Og præsten har absolut og ubetinget tavshedspligt. Du kan være helt sikker på, at det, du siger til præsten, ikke kommer videre. Og hvis du har lyst, kan samtalen måske slutte med et salmevers eller en bøn.

Facebooksiden: Opstandelseskirken - Folkekirken ved kanalen