Andagtslysestagen

Opstandelseskirken har fået ny lysglobe

Den nye andagtslysestage
Opstandelseskirken har fået ny lysglobe, da den gamle var defekt efter mange års brug. Den nye globe blev taget i brug 1. søndag i advent 2007. Den kan dekoreres efter årstiden i sandet i bunden og med tiden vil vi få forskellige kors i toppen, der også kan varieres alt efter tidspunktet på kirkeåret. Det er Poul Anker Jensen der har skænket globen til kirken til minde om hans hustru Gerda Marie.

Lysestagen bliver brugt i hverdagen ved besøg i kirken. Under gudstjenester er der tradition for at tænde et eller flere lys, og stagen er også i brug ved særlige gudstjenester som ved kyndelmisse og Alle Helgen.

Globen er lavet af Gitte Kristensen fra Kvindesmedjen på Christiania. Den er udformet, så den passer til lysestagerne på alteret i form og farve.

Globen fra den gamle andagtslysestage hænger nu i den indvendige atriumgård.

The new devotional candelabrum
The Ressurection Church has acquired a new candelabrum as the old one was worn from many years of use. The new light globe was introduced in the church on the first Sunday of Advent 2007. The candelabrum can be decorated at the bottom in the sand according to the different seasons, and in time different crosses can be placed at the top, also varying according to the time of the church year. The candelabrum has been donated to the church by Poul Anker Jensen in loving memory of his wife Gerda Marie.

The candelabrum is in use on ordinary days at visits to the church, at services where it is traditional to light one or more candles, and at particular services such as Candlemas, and All Saints' Eve.

The devotional candelabrum is created by the artist Gitte Kristensen from the Women's Smithy at Christiania. The globe has been formed to match the candelabrums on the altar in form and colour.

The globe from the old candelabrum is now hanging in the internal atrium yard.

Lysestagen er lavet af kobber, der delvist er irret, og støbejern

Den gamle andagtslysestage
Lysestagen er lavet af kobber, der delvist er irret, og støbejern. Den har en gennemsigtig globe, omviklet med efeublade.

Midt i globen er der tre massive kugler som symbol på Treenigheden. De er uigennemsigtige, ligesom vi ikke kan se ind i evigheden, i modsætning til selve globen, som symboliserer livet her på jorden.

Øverst på stagen er et stort lys som symbol på Gud og tre mindre lys som symbol på Treenigheden. I den runde krans er der 12 gange 4 lys.

Lysestagen bliver brugt i hverdagen ved besøg i kirken. Under gudstjenester er der tradition for at tænde et eller flere lys, og stagen er også i brug ved særlige gudstjenester som ved kyndelmisse og Alle Helgen.

Andagtstagen er skabt af kunstneren Tage Andersen.

The old devotional candelabrum
The candelabrum is accomplished of partly verdigrised copper and cast iron. It has a transparent globe, wound with ivy leaves.

In the middle of the globe are three smaller, solid globes, symbolizing the Trinity. They are opaque, as we cannot look into Eternity, as opposed to the globe itself, symbolizing life here on Earth.

At the top of the candelabrum is a large candle symbolizing God, and three smaller candles symbolizing the Trinity. In the round wreath there are 12 multiplied by 4 candles.

The candelabrum is in use on ordinary days at visits to the church, at services where it is traditional to light one or more candles, and at particular services such as Candlemas, and All Saints' Eve.

The devotional candelabrum is created by the artist Tage Andersen.