Fødsel, navn og faderskab/medmoderskab

En fødsel anmeldes oftest af jordemoderen til kirkekontoret i mors bopælssogn. Hvis der ikke har været en jordemoder til stede ved fødselen, skal anmeldelsen indgives til kirkekontret i mors bopælssogn. Ved spørgsmål kan kirkekontoret hjælpe.

Faderskab registreres automatisk, hvis mor er gift med en mand på fødselstidspunktet (og ikke har været gift med en anden indenfor de sidste 10 måneder). Er mor ikke gift, skal der afleveres en omsorgs- og ansvarserklæring vedrørende faderskab senest 28 dage efter barnets fødsel, hvis forældrene ønsker at få fælles forældremyndighed. Den udfyldes digitalt på www.borger.dk. Har en af forældrene ikke et dansk CPR nr. eller MitID. kan erklæringen udfyldes på papir. Den kan findes på www.personregistrering.dk eller udleveres på kirkekontoret.

Medmoderskab registreres af Familieretshuset. Er mor gift med en kvinde, notificerer kirkekontoret Familieretshuset, når fødslen registreres.

Navngining udfyldes på www.borger.dk. Senest 6 måneder efter fødslen skal barnet være navngivet.