Fødselsregistrering | opstandelseskirken.dk

Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Fødselsregistrering

En fødsel anmeldes af jordemoderen til kirkekontoret i det sogn, hvori moderen har folkeregisteradresse ved fødslen. Er forældrene ikke gift, skal der afleveres en omsorgs- og ansvarserklæring til kirkekontoret senest 28 dage efter barnets fødsel, hvis forældrene ønsker at få fælles forældremyndighed. Den afleveres digitalt på www.borger.dk.

Navn:
Inden 6 måneder efter fødslen skal barnet have fornavn(e), eventuelt mellemnavn og efternavn. Dette sker ved, at barnet bliver døbt eller navngivet på www.borger.dk.

Dåb:
Hvis barnet skal døbes, kan det ske her i Opstandelseskirken. Når De har fundet en søndag, der passer, kan De kontakte kirkekontoret. Dåb kan dog også finde sted den første lørdag i måneden kl. 10.30.

På kirkekontoret skal vi have barnets fornavn(e) og eventuelt mellemnavn at vide, samt om barnet skal have faderens eller moderens efternavn. Ud over barnets navn skal vi have navn og adresse på mindst 2 højst 5 faddere, der alle skal være døbt ved den kristne dåb.

Ca. 8 dage før dåben, vil De blive kontaktet af præsten.

Dåbskjolen kan lånes i kirken.

Skal barnet døbes i en anden kirke, kan De kontakte præsten ved pågældende kirke for at aftale tidspunkt for dåb.

Navngivelse:
Navngivelse skal ske til kirkekontoret i Opstandelseskirkens Sogn. Den afleveres digitalt på www.borger.dk

Hvis forældrene ikke er gift, og barnet skal have faderens efternavn, skal faderskabsanerkendelsen foreligge forinden.

Personnummer:
Når barnet er navngivet, indberettes dette til folkeregisteret, og i løbet af 8-10 dage vil der blive tilsendt et personnummerbevis til barnet.

Dobbelte efternavne:
Hvis et barn skal navngives med et af hver af forældrenes efternavne (som man benytter i mange spansktalende lande) kan man forbinde navnene med en bindestreg.

Dåb i udlandet:
Forældre, der vælger at døbe deres barn i udlandet, herunder også Færøerne og Grønland, anbefales at navngive barnet i Danmark inden afrejsen, for at undgå en evt. navneændring, der vil påføre forældrene unødvendige udgifter.

Vejledning:
Skulle der være problemer med fornavne, mellemnavne, efternavne eller lignende, vil man altid kunne få vejledning på kirkekontoret.

Medlem af Folkekirken:
Medlemskab af Folkekirken får man ikke automatisk ved at blive født – man bliver kun medlem ved at blive døbt.

Hver søndag: Højmesse kl. 10.30

Ophavsret: