Personale | opstandelseskirken.dk


Daglig Leder Gorm Valbjørn
Tlf.nr.: 43 66 06 80
Mail: gv(at)km.dk
Sognediakon Nina Gustavussen
Tlf.nr.: 43 66 06 87
Mail: sognediakon(at)opstandelseskirken.dk 

Organist Carsten Johs. Mørch
Tlf.nr.: 43 66 06 88 eller 30 50 26 20
Mail: cjm(at)opstandelseskirken.dkOrganist Lene Jelager
Mail: lj(at)opstandelseskirken.dkLene Kristiansen
Korleder for Voksenkoret

Tlf.nr.: 24 75 06 86
Mail: lk(at)opstandelseskirken.dk

Kirketjener Yvonne Werner
Mail: kirketjener(at)opstandelseskirken.dk 
Mail: yw(at)opstandelseskirken.dkMadmor Birgitte Larsen Sloth


Sangere i kirkekoret:


Villy Rosengren Nielsen


Liselotte Dam-Jensen


Anna Kromann

Björn Kristian Tengstrand